Palvelumme

Inhalaatiohoidon tarkistus

Inhalaatiohoidon tarkistuksessa varmistetaan, että astmapotilas osaa käyttää inhaloitavaa lääkettään oikein, jolloin lääke tehoaa paremmin ja haitat vähenevät.

Inhalaatiohoidon tarkistus on lisäpalvelu, jota varten varataan henkilökohtainen aika apteekista. Palvelussa varmistetaan, että asiakas käyttää inhaloitavaa lääkettä oikein ja osaa huolehtia suun hyvinvoinnista lääkkeen käytön yhteydessä. Näin lääkkeeseen liittyvät haittavaikutukset vähenevät ja lääke tehoaa varmemmin.

Tutkimusten mukaan astma- ja keuhkoahtaumatautilääkkeiden inhalaatiotekniikassa voi esiintyä ongelmia sekä uusilla potilailla että jo pidempään lääkettä käyttäneillä. On tavallista, että osa lääkkeestä pääsee huoneilmaan tai jää kurkunpäähän. Riittävän voimakas sisäänhengitys takaa vasta lääkkeen pääsyn keuhkoihin.

Mitä Inhalaatiohoidon tarkistus pitää sisällään?

Ajanvarauksella tarjottavaan palveluun otetaan mukaan kaikki käytössä olevat inhaloitavat lääkkeet ja mahdolliset tilanjatkeet. Palvelun aikana asiakasta pyydetään näyttämään miten hän inhaloi lääkettään. Farmaseutti tarkistaa inhaloinnin onnistumisen vaihe vaiheelta ja ohjaa lääkkeen oikeassa käytössä. Palvelussa saa hyödyllistä tietoa suun hoidosta, sekä tietoa laitteen huollosta, säilytyksestä ja lääkkeen loppumisen merkeistä. Tarkistus kestää noin 10-15 minuuttia ja sen hinta on 15 euroa.

Inhalaatiohoidon tarkistuksen hyödyt

  • varmistaa lääkehoidon tehon
  • säästää rahaa vähentämällä lääkehukkaa
  • auttaa sairauden hallintaa
  • varmistaa laitteiden oikean käytön ja puhdistuksen
  • auttaa vähentämään suuhun kohdistuvia haittoja, kuten hampaiden reikiintymistä ja sieni-infektioita

Lääkityksen tarkistuspalvelu

Epäiletkö mahdollisia lääkehaittoja? Haluatko keskustella lääkkeiden oikeasta käytöstä?

Lääkityksen tarkistuspalvelu on apteekkimme uusin maksullinen lisäpalvelu, joka edistää asiakkaan lääkehoidon onnistumista ja lääkitysturvallisuutta. Palvelu soveltuu etenkin iäkkäille ja useita lääkkeitä käyttäville. Palvelusta hyötyvät myös henkilöt, joilla on vaikeuksia lääkehoidon toteuttamisessa tai epäily lääkkeen aiheuttamasta haittavaikutuksesta.

Palvelussa ammattilainen (farmaseutti tai proviisori) tarkistaa asiakkaan käytössä olevien resepti- ja itsehoitolääkkeiden sekä luontaistuotteiden yhteensopivuuden. Lisäksi varmistetaan lääkkeiden oikeat ottoajankohdat suhteessa ruokailuun, vuorokaudenaikaan ja muihin lääkkeisiin sekä tehdään huomioita lääkkeiden soveltuvuudesta iäkkäille. Palveluun kuuluu apteekilla ajanvarauksella toteutettava noin tunnin kestävä tapaaminen, jonka yhteydessä asiakas saa annetusta neuvonnasta kirjallisen raportin, joka auttaa saatujen ohjeiden muistamisessa ja sisältää merkittävimmät käytännön ohjeet sekä huomiot omaan lääkitykseen liittyen.

Varaa aika lääkityksen tarkistuspalveluun apteekista. Palvelu maksaa 40 € ja se kattaa kaksi tapaamiskertaa (esitietohaastattelun ja lopputapaamisen) sekä kirjallisen yhteenvedon.

Reseptien uusiminen

Uusimme asiakkaidemme puolesta terveyskeskuslääkäreiden kirjoittamia reseptejä (ei antibiootteja, unilääkkeitä yms.). Apteekkimme ei peri e-reseptin uusimisesta maksua.  Reseptejä uusiessa kannattaa varautua muutaman arkipäivän odotukseen,  sillä lääkäriä ei välttämättä tavoiteta heti.  Sähköisen reseptin voi helposti uusia myös Omakanta -palvelun kautta, jonne voi kirjautua pankkitunnuksilla. Kannattaa tutustua ja kokeilla, Omakantaan pääsee esimerkiksi etusivun Kanta-linkkimme kautta.

Annosjakelu

Voimme järjestää asiakkaillemme lääkkeiden päivittäisen Anja-annosjakelun. Lääkkeet toimitetaan kertakäyttöisiin annospusseihin jaeltuina kahden viikon välein. Mikäli sinulla tai läheiselläsi on vaikeuksia lääkkeiden päivittäisessä ottamisessa ja muistamisessa, ota yhteys apteekkariin tai farmaseuttiseen henkilökuntaamme.

Lääkejätteiden vastaanotto

Vanhentuneet lääkkeet ovat ongelmajätettä, eikä niitä pidä käyttää. Kotitaloudet voivat tuoda veloituksetta vanhentuneet lääkkeet apteekkiin hävitettäväksi.

Lajittele erikseen:

  • elohopeakuumemittarit
  • jodipitoiset lääkkeet (mm. Jodix-tabletit ja Betadine-tuotteet)
  • ruiskut ja neulat

Muut lääkkeet voi tuoda samassa pussissa.

Mikäli tuot hävitettäväksi neuloja sisältävää lääkejätettä, se on pakattava kovakantiseen rasiaan tai esimerkiksi lasipurkkiin. Huomaathan, että pelkät neulat voi hävittää myös kotitalousjätteen mukana esimerkiksi taittamalla ne käyttökelvottomiksi ja pakkaamalla ne tämän jälkeen kovaan muoviseen astiaan.

Lääketurvallisuussyistä johtuen apteekki ei hyvitä asiakkaalle kertaalleen luovutettuja käyttämättä jääneitä lääkkeitä, sillä apteekki vastaa osaltaan luovuttamiensa lääkkeiden asianmukaisesta käsittelystä. Käyttämättä jääneitä lääkkeitä ei voida palauttaa myyntiin. Tarkemmat ohjeet lääkejätteistä voit tulostaa tästä.

Diabetesyhdyshenkilö

Apteekkimme diabetesyhdyshenkilömme puoleen voit kääntyä diabetekseen ja sen lääkehoitoon liittyvissä kysymyksissä. Häneltä saa maksutta myös sairauteen vaikuttaviin elintapoihin liittyvää neuvontaa ja oheismateriaalia. Vaikka et sairastaisi diabetesta, kannattaa apteekkiin tulla tekemään riskitesti, jonka avulla selviää alttiutesi sairastua aikuistyypin sokeritautiin.

Astmayhdyshenkilö

Astmayhdyshenkilömme on perehtynyt astmaan ja sen lääkehoitoon.

Jos olet ajatellut lopettaa tupakoinnin, tule keskustelemaan yhdyshenkilömme kanssa. Voitte yhdessä valita juuri sinulle sopivan tavan lopettaa tupakointi ja tarvittaessa valita sopivan nikotiinikorvaushoidon.

Apteekista löytyy myös astman hoitoon ja nikotiinikorvaushoitoon liittyvää tiedotusmateriaalia. Pyydä esitteitä, esim. astmatesti, henkilökunnaltamme.

Sydänyhdyshenkilö

Apteekkimme sydänyhdyshenkilömme on sydän- ja verisuonisairauksien asiantuntija. Hänen kanssaan voit keskustella lääkehoitosi toteutumisesta ja terveellisistä elämäntavoista, jotka vaikuttavat hoitosi onnistumiseen.

Apteekista löytyy paljon materiaalia sydän- ja verisuoniterveyteen liittyvistä aiheista. Pyydä esitteitä henkilökunnaltamme. Mittaamme pyynnöstä myös verenpaineesi ja kolesterolisi.

Liikkujan Apteekki


Yhdyshenkilöltämme saat tietoa ja tukimateriaalia terveysliikunnasta sekä opastusta paikkakunnan liikuntapalveluiden tarjontaan. Muistathan keskiviikkoiset kävelyretket!